TUL

UKŁADY UCZNIOWSKIE

SAJU JIRUGI

SAJU MAKGI

CHON-JI

19 ruchów – nazwa układu dosłownie oznacza Niebo-Ziemia i w Azji interpretowana jest jako stworzenie świata lub początek ludzkości. Pierwsza część symbolizuje niebo, druga ziemię. Układ wymagany jest na stopnień uczniowski 9 kup.

br/>

DAN-GUN

21 ruchów – nazwa pochodzi od legendarnego półboga Dan Gun Wanggom, który jest uważany za legendarnego założyciela Korei. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 8 kup.DO-SAN

24 ruchy – nazwa jest pseudonimem koreańskiego patrioty Ahn Chang Ho, który całe życie poświęcił szerzeniu edukacji oraz walce o niepodległość Korei. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 7 kup.WON-HYO

28 ruchów – nazwa układu wywodzi się od mnicha buddyjskiego żyjącego w VII wieku w dynastii Silla. Doprowadził on do przyjęcia buddyzmu jako głównej religii w Korei. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 6 kup.YUL-GOK

38 ruchów – nazwa jest pseudonimem wybitnego filozofa i uczonego Yil (1536-1584) zwanego „Konfucjuszem Korei”. Ilość ruchów symbolizuje miejsce urodzenia na 38 stopniu szerokości geograficznej. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 5 kup.JOONG-GUN

32 ruchy – nazwa pochodzi od nazwiska patrioty koreańskiego Ahn Joong Gun, który dokonał zamachu na pierwszego japońskiego gubernatora Hiro Bumi Ito. 32 ruchy symbolizują wiek patrioty w chwili wykonania wyroku śmierci. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 4 kup.TOI-GYE

37 ruchów – nazwa jest pseudonimem literackiego wybitnego filozofa i uczonego Yi Hwang, wielkiego znawcy neokonfucjonizmu. Ilość ruchów odpowiada 37 stopniom szerokości geograficznej, miejscu jego urodzin. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 3 kup.HWA-RANG

29 ruchów – jest to nazwa dobrowolnej formacji wojskowej skupiającej w swych szeregach „kwiat młodzieży”, powstałej na początku VII wieku, za czasów dynastii Silla. Ilość ruchów nawiązuje do ówczesnej 29 dywizji elitarnej piechoty, w której rozwijano i doskonalono techniki walki będące pierwowzorem współczesnego Taekwon-do. Układ wymagany jest na stopień uczniowski 2 kup.CHOONG-MOO

ruchów – było to imię nadane wielkiemu admirałowi Yi Soon-Sin. Uważa się go za wynalazcę prototypu pancernika (okrętu wojennego – kobukson) . Układ wymagany jest na stopień uczniowski 1 kup.Sponosorzy