CO OFERUJE?

Usługi reklamowe dla firmy w postaci umieszczenia loga na koszulkach, bluzach, stronie internetowej. Reklama obejmuje promowanie firmy podczas wszystkich wyjazdów międzynarodowych oraz krajowych Taekwondo. Dodatkowo odbywać się bedzię promocja firmy w mediach poprzez: radio, gazetę oraz telewizję.

CZEGO OCZEKUJE?

Wsparcia finansowego przy wyjazdach na zawody miedzynarodowe oraz krajowe, a także wymianę materiałami promocyjnymi pomiędzy obiema stronami celem umacniania wzajemnych relacji.

Sponosorzy