Artykuły po Olimpiadzie Integracyjnej w Taekwon-do Zabrze 2011

Artykuły po Masters Mazovia Cup Ciechanów 2011

Artykuł z miesięcznika ECHA STAROKRZEPIC

Artykuł z Egzaminu na wyższe stopnie Grudzień 2011

Artykuł po I Strefie w Świętochłowicach 10.03.2012r

Artykuł po II Strefie w Olsztynie 24.03.2012r

Sponosorzy